Suriname bespreekt industriële hennepteelt wet en oprichting Nationaal Instituut

De industriële hennepteelt wet en de oprichting van het Nationaal Instituut voor Industriële Hennepteelt in Suriname (NIllHIS) heeft een nieuwe fase bereikt.

0
Suriname
- Advertentie -

De behandeling van het wetsvoorstel met betrekking tot industriële hennepteelt en de oprichting van het Nationaal Instituut voor Industriële Hennepteelt in Suriname (NIllHIS) heeft een nieuwe fase bereikt in de Nationale Assemblee berichtte Dagblad Suriname eind vorige week.

Update, 5 september 2023: Surinaamse parlement keurt Wet Industriële Hennepteelt goed

Het wetsvoorstel bevindt zich momenteel in de tweede ronde van het parlementaire proces. Tijdens de recente debatten, die zich concentreerden op technisch inhoudelijke zaken van het wetsvoorstel, is er een constructieve uitwisseling geweest van ideeën. Het is duidelijk geworden dat er brede steun is voor de wet, maar dat er zorgvuldigheid geboden is bij het opstellen van de wetstekst. Verschillende voorstellen zijn gedaan met betrekking tot de inhoud van het wetsvoorstel, en de initiatiefnemers hebben toegezegd deze voorstellen schriftelijk te verwerken voor verdere behandeling.

Constructieve debatten over technische aspecten van het wetsvoorstel

De debatten in de Nationale Assemblee waren gericht op de technische details van het wetsvoorstel voor industriële hennepteelt.

Zowel leden van de coalitie als de oppositie hebben zich constructief opgesteld tijdens de debatten.

Het algemene sentiment is dat de wet een belangrijke stap is om de industriële hennepteelt in Suriname op een gereguleerde en gecontroleerde manier mogelijk te maken.

Initiatiefwet streeft naar strikte regulering van industriële hennepteelt

Het wetsvoorstel heeft tot doel om een Nationaal Instituut voor Industriële Hennepteelt Suriname (NIIHS) op te richten.

Dit instituut, dat onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zal vallen, zal verantwoordelijk zijn voor toezicht op en controle van alle aspecten van de industriële hennepteelt, waaronder teelt, verwerking en verkoop.

Het NIIHS zal ook THC-tests uitvoeren en zorgen voor de certificering van industriële hennepzaden. Indien het wettelijk vastgestelde THC-gehalte wordt overschreden, wordt het Openbaar Ministerie ingeschakeld.

De aanpassing van de Wet Verdovende Middelen is eveneens noodzakelijk om industriële hennepteelt legaal te maken. Deze aanpassing stelt het maximale THC-gehalte vast op een voor Suriname geschikt niveau.

Aanpassing van de Wet Verdovende Middelen voor legale industriële hennepteelt

De voorgestelde wetswijzigingen hebben tot doel om de teelt van industriële hennep in Suriname in overeenstemming te brengen met internationale normen. Het wetsontwerp benadrukt dat de teelt van industriële hennep in lijn zal zijn met internationaal aanvaarde praktijken. Gecertificeerde hennepvariëteiten zullen worden gebruikt, waarvan het THC-gehalte tussen 0,5 en 1 procent ligt. Het wetsvoorstel is ingediend door de leden Asis Gajadien (VHP), Obed Kanape (ABOP/PL) en Cedric van Samson (VHP).

De indiening van het initiatiefwetsvoorstel vond plaats in februari van vorig jaar, en de behandeling in de eerste ronde werd afgerond in april van dit jaar. In oktober 2021 werd het wetsvoorstel gepresenteerd, nadat in mei een werkgroep werd geïnstalleerd. Ondanks dat de wetgeving er niet is, zouden er toch al 48 vergunningen zijn afgegeven bleek in november 2022.