Provincie Brabant investeert 1,53 miljoen in biobased (land)bouweconomie

De provincie Noord-Brabant investeert €1,53 miljoen in biobased bouweconomie, waaronder vezelhennep. Dat doen ze in samenwerking met Building Balance.

0
Provincie Noord-Brabant
- Advertentie -

De provincie Noord-Brabant zet een significante stap naar een duurzame toekomst door €1,53 miljoen vrij te maken voor de stimulering van de biobased (land)bouweconomie in samenwerking met Building Balance. Deze meerjarige investering, goedgekeurd door GS voor de periode 2024-2027, volgt op het succes van het eenjarige project in 2022-2023. De provincie bouwt hiermee voort op positieve resultaten en draagt bij aan de Nationale Aanpak Biobased Bouwen, gepresenteerd door de vier ministeries BZK, I&W, LNV en EZK.

Brabant als leidende kracht in biobased bouwmaterialen

In lijn met de nationale strategie richt de investering zich op het bouwen van regionale ketens tussen boer en bouwer. Noord-Brabant wordt nationaal erkend als koploper in het sluiten van ketens voor biobased bouwmaterialen, van ‘land tot pand’.

Succesvolle keteninitiatieven in samenwerking met Building Balance en de Rabobank hebben geleid tot een toezegging van circa 80% van de woningcorporaties in Brabant om biobased bouwmaterialen toe te passen.

Boeren volgen met een toezegging van ongeveer 160 hectare vezelgewassen voor het teeltseizoen van 2023.

Duurzame toekomst met biobased bouwmaterialen

De bouwsector, verantwoordelijk voor 11% van de wereldwijde emissies, staat voor een groene revolutie in Noord-Brabant. Biobased bouwmaterialen, zoals vezelhennep en miscanthus, verminderen de CO2-uitstoot en bieden een nieuw verdienmodel voor boeren. Dit initiatief draagt niet alleen bij aan de klimaatdoelen maar ook aan circulaire doelen, waarmee de bouwsector zijn impact op het milieu vermindert en CO2 vastlegt in bouwwerken.

Meer details over het project ‘Zuidoost-Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen’ zijn te vinden in onderstaande video, waar akkerbouwer René van de Gevel, Ketenregisseur Noord-Brabant van Building Balance Harold van de Ven, directeur-bestuurder van Woonstichting Compaen Joost Lobée en bewoner Ian van der Pool het proces van land tot pand toelichten.