REPORTAGE: ‘Building Balance 2023: Van Land tot Pand’ tijdens de DDW in Eindhoven

Een reportage door Mauro Picavet van het evenement ‘BB23: Van Land tot Pand’ georganiseerd door Building Balance op vrijdag 27 oktober in Eindhoven.

0
Building Balance van Land tot Pand Eindhoven 2023
- Advertentie -

Nadat ik eerder al mijn reportage had gepubliceerd over hennep op de Dutch Design Week 2023, zou ik nog komen met een reportage van het evenement ‘BB23: Van Land tot Pand’ georganiseerd door Building Balance op vrijdag 27 oktober.

BB23: Van Land tot Pand

Een bosje vezelhennep aan de ingang van de zaal van 'BB23: Van Land Tot Pand'
Een bosje vezelhennep aan de ingang van de zaal van ‘BB23: Van Land Tot Pand’

Dit evenement startte in het Klokgebouw, waar je bij het bereiken van de ingang van de zaal direct werd gegroet door onder andere een bosje vezelhennep en andere vezelgewassen.

Daarna was er de mogelijkheid om iets te eten te nemen ter ontbijt en/of een koffie/thee te nemen.

Gelukkig was het voor mij op fietsafstand, dus kon ik dat overslaan en direct in de zaal plaatsnemen.

Die zou uiteindelijk flink volstromen, met zelfs enkele rijen stoelen die erbij moesten worden gezet.

Al met al druk bezocht dus.

Building Balance van Land tot Pand Eindhoven 2023

Na de opening en een welkom was het tijd voor een presentatie door de Rabobank.

Eerste presentatie door de Rabobank

Zij stimuleren duurzaamheid in de bouw, maar stimuleren ook agrarische klanten om deel te nemen aan de circulaire economie.

De presentatie werd opgevolgd door een Q&A. Een van de vragen was waarom het moeilijker is om een hypotheek en verzekering te krijgen voor biobased huizen. Het antwoord daarop was dat de Rabobank daar intern mee bezig is.

De volgende presentatie was door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Building Balance van Land tot Pand Eindhoven 2023 3

Tweede presentatie door ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK

De ministeries van BZK, infrastructuur en landbouw zijn allen geïnteresseerd in de Nationale Aanpak Biobased Bouwen lieten de afgevaardigden van BZK weten.

Het idee is om de teelt, verwerking en toepassingen van vezelgewassen te stimuleren en toe te passen. Met als doel om in 2030 een substantiële markt te hebben.

Nederlandse boeren gaan bijdragen aan de CO2 reductie, verdringen, maar ook vasthouden. En daarmee bijdragen aan de circulaire economie. Vezelgewassen hebben daarnaast ook minder mest en bestrijdingsmiddelen nodig. In verband met de stikstofproblematiek biedt dit een kans, een ander verdienmodel voor boeren. Met een iets ander business model kunnen ze wel doorgaan.

Belangrijkste is het opzetten van ketens volgens het ministerie. Boeren willen wel bouwen, als bouwers willen afnemen. Bouwers willen wel afnemen, als boeren kweken: een kip en ei verhaal.

De overheid wil van 20 naar 25 verwerkingsketens in Nederland. Doel is 30% van de woningen in 2030 in de woningbouw van biobased materialen maken.

Het ministerie gaat daarvoor wel zijn normering bijstellen. En subsidieregelingen ophogen als de gebruikte materialen bij de bouw van huizen biobased zijn.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit denkt aan koolstofcertiricaten voor boeren om ze zo tegemoet te komen aan minder financiële opbrengsten van het telen van vezelgewassen.

‘We willen de hennep niet voor de voeten weg maaien voor het ministerie’, grapte de afgevaardigde

De presentatie, die met veel interesse werd gevolgd, zou aan de deelnemers van het evenement na 8 november (publicatie van dit artikel is op 7 november. Edit 8 november: de Nationale Aanpak Biobased Bouwen is gepubliceerd) via de mail komen. ‘We willen de hennep niet voor de voeten weg maaien voor het ministerie’, grapte de afgevaardigde.

De Nationale Aanpak Biobased Bouwen is vooral opschaling. Het ministerie heeft nu op zes hoofdlijnen geld gealloceerd. Foto’s van de presentatie mochten overigens niet online worden gezet in verband met de bedragen die nog niet openbaar bekend zijn gemaakt.

Het opzetten en opschaling van ketens is het belangrijkste, aldus het ministerie. Maar ook het testen en certificering, activering van de agroindustrie en verweking, kennisdeling en onderwijs, onderzoek en innovatie (praktisch), samenwerken en versterken.

Daarna was het tijd voor de Q&A.

Tijdens de Q&A had ik de gelegenheid om een vraag te stellen, zoals ik ook al over berichtte in een eerder gepubliceerd stuk.

Het was immers eerder die dag tijdens een andere presentatie al over de noodzaak van de waardevermeerdering van de vezelhennepteelt keten gegaan. Een logische stap zou zijn als de boeren niet alleen voor de vezels kunnen kweken, maar ook de toppen zouden mogen (laten) verwerken.

Ik besloot dan ook toen ik de mogelijkheid kreeg om deze vraag te stellen. Het antwoord daarop was hoopgevend.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zou in gesprek zijn met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om dit te veranderen, zodat de hennep niet alleen voor vezels gebruikt kunnen worden, maar ook als veevoer, of om verwerkt te worden tot CBD olie.

Daarna was het tijd voor de volgende presentatie, en wel door Green Inclusive.

Building Balance van Land tot Pand Eindhoven 2023

Derde presentatie: Marriël Edzes van Green Inclusive

Bij Green Inclusive ligt de focus op hennep. Edzes legde uit wat Green Inclusive zoal doet. Naast het telen van hennep, zijn ze ook zelf aangesloten boeren die vezelhennep telen CO2-toeslag gaan uitkeren middels hun CO2-propositie. De animo zou groot zijn voor de afname certificaten. Dat bleek ook wel toen vorig week in het nieuws kwam dat de Gemeente Leeuwarden CO2-certificaten van Greeninclusive gaat aankopen.

De volgende presentaties waren voor mij minder interessant, namelijk door iemand van een woningcorporatie in Zuid-Oost Brabant.

Daarna volgden nog twee presentaties. Van Lucas Peters die bezig is met miscanthus, een vezelgewas ook wel bekend (foutief volgens Wikipedia) als ‘olifantsgras’ en iemand van een consortium van telers.

Building Balance van Land tot Pand Eindhoven 2023

Workshop ‘Vezelteelten als nieuw perspectief voor de agrarische sector’

Daarna was het tijd voor de workshops.

Zelf had ik gekozen voor ‘Vezelteelten als nieuw perspectief voor de agrarische sector’ als aanrader van mijn zusje (aan wie ik de uitnodiging voor het evenement had te danken).

Voor de werkshop moesten we wel een stukje lopen naar het nabijgelegen Microlab.

Building Balance van Land tot Pand Eindhoven 2023 workshop vezelgewassen

Dat ging alleen helaas wel van de tijd af.

We deden uiteindelijk met een stuk of 20 mensen mee aan de workshop, met onder andere een paar agrariërs, medewerkers van de Rabobank, coöperatieven en waterschappen.

Na een lange introductie van iedereen startte de presentatie. Die mondde echter al snel uit in een uitwisseling van opmerkingen en ideeën over circulaire economie. Het verdienmodel blijft toch wel een groot probleem. Vezelgewassen zouden te weinig opleveren, aldus de agrariërs. Zelf maakte ik daarop weer de opmerking over de verwerking van de toppen van vezelhennep.

Door tijdgebrek hebben we niet helemaal kunnen doen wat de bedoeling was volgens mij, maar het was desondanks een interessante uitwisseling van gedachten.

Daarna was het tijd voor de lunch bij Biergarten op het Ketelhuisplein.

Building Balance van Land tot Pand Eindhoven 2023 lunch Biergarten

Daar werden we getrakteerd op (vegetarische) broodjes en (non-alcoholische) drankjes.

Afsluitend

Daarna was er tijd in het schema ingeruimd om vrij rond te struinen over de Dutch Design Week wat ik al had gedaan eerder die week.

Daarop besloot ik naar huis te gaan en niet meer de gezamenlijke afsluiting en borrel (weer terug bij Biergarten) bij te wonen. Het was immers al een lange dag.

Interessant vond ik het zeker wel en ben blij dat ik toch ben gegaan. Dank dan ook aan Building Balance voor de organisatie.

En mocht je dat nog niet hebben gedaan, lees ook mijn reportage over hennep op de Dutch Design Week 2023.