Opiumwetgeving vezelhennep

Wat zegt de Opiumwet precies over de teelt van vezelhennep? Lees er alles over op deze pagina.

Op lijst II van de Opiumwet staat het middel “hennep” waaronder wordt verstaan “elk deel van de plant van het geslacht Cannabis, waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van de zaden”.

Op grond van artikel 3 van de Opiumwet is de teelt van hennep verboden, tenzij je beschikt over een ontheffing op grond van artikel 6 van de Opiumwet, bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek naar de geneeskundige werking van hennep of voor de productie van geneesmiddelen.

Artikel 3c van de Opiumwet bevat de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur middelen en toepassingen aan te wijzen waarvoor een in artikel 3 omschreven verbod geheel of ten dele niet geldt.

Artikel 12 van het Opiumwetbesluit bevat reeds een uitzondering voor de teelt van hennep die “kennelijk bestemd is voor de winning van vezel of de vermeerdering van zaad voor de productie van vezelhennep, met dien verstande dat de uitzondering van het verbod op het telen van hennep slechts geldt voor zover de teelt plaatsvindt in de volle grond en in de open lucht.”

De teelt van hennep voor ieder ander doel is verboden. Als hennep, geteeld in de volle grond en in de open lucht, niet “kennelijk bestemd is voor de winning van vezel of de vermeerdering van zaad voor de productie van vezelhennep” maar voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor de productie van CBD-olie, dan geldt de uitzondering van artikel 12 van het Opiumwetbesluit niet.

Bron: Cannabinoïden Adviesbureau Nederland, zie ook deze PDF.

Maximaal 0,3 procent THC toegelaten in industriële hennep sinds 1 januari 2023

Sinds 1 januari 2023 is naar aanleiding van een Europese verordening 2022/2115 (PDF) de toegestane THC-limiet in vezelhennep verhoogt naar 0,3 procent.