Surinaamse parlement keurt Wet Industriële Hennepteelt goed

De nieuwe wet maakt de gecontroleerde teelt en verwerking van industriële hennep mogelijk in Suriname, met een maximaal THC-gehalte van 1 procent.

0
Suriname
- Advertentie -

In een historische stemming heeft de Nationale Assemblee van Suriname (het Surinaamse parlement) afgelopen vrijdag de Wet Industriële Hennepteelt met algemene stemmen (41 stemmen) goedgekeurd bericht Dagblad Suriname. Deze wet opent de deur voor de gecontroleerde teelt en verwerking van industriële hennep in Suriname, met strikte voorwaarden en regelgeving. Daarnaast brengt deze wet een aanpassing van de wet op verdovende middelen met zich mee, waarbij het maximale THC-gehalte voor industriële hennep in Surinaamse omstandigheden wordt vastgesteld op 1 procent.

Historische goedkeuring van Wet Industriële Hennepteelt in Suriname

De goedkeuring van de Wet Industriële Hennepteelt markeert een historisch moment voor Suriname.

Deze wet maakt het voor het eerst mogelijk om op gecontroleerde wijze industriële hennep te telen en te verwerken in overeenstemming met de voorwaarden en regels die in de wet zijn vastgelegd.

Voorafgaand aan deze goedkeuring was de teelt van industriële hennep al legaal in Suriname, maar met een maximaal THC-gehalte van 0,3 procent. Met de nieuwe wet wordt dit THC-gehalte aangepast naar maximaal 1 procent, rekening houdend met de specifieke omstandigheden in het land.

Nationale Instituut voor Industriële Hennepteelt Suriname (NIIHS): Toezicht en Controle

Een cruciaal onderdeel van de wet is de oprichting van het Nationaal Instituut voor Industriële Hennepteelt Suriname (NIIHS).

Dit instituut, dat onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) valt, krijgt de verantwoordelijkheid voor het algehele toezicht en de controle over de teelt, verwerking, levering en verkoop van industriële hennep in het land.

Het NIIHS zal ook verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van THC-testen en het certificeren van industriële hennepzaden.