Ministerie van Landbouw reageert op nieuwe landbouwregels voor hennep

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft gereageerd op de berichtgeving dat nieuwe landbouwregels mogelijk de vezelhenepindustrie de nek om draaien. Mogelijk komt er een uitzondering.

0
Screenschot via YouTube
- Advertentie -

Een tijdje terug berichtten we dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mogelijk de vezelhennepindustrie de nek om ging draaien. De nieuwe landbouwregels die vanaf 2023 zouden in gaan zijn namelijk funest voor de vezelhennepindustrie in Nederland. Eind vorige week kwam er dan toch voorzichtig hoopvolle geluiden vanuit het ministerie zelf.

Update: Tweede Kamer motie om hennepteelt anders te waarderen in ecoregeling aangenomen

Ministerie: mogelijk toevoegen hennep aan lijst wintergewassen voor uitzondering van nieuwe landbouwregels in 2023

In een grote reportage van het dagblad Trouw, was onderaan namelijk een reactie van het ministerie te vinden:

‘Hennepteelt is een mooie en nuttige teelt in het kader van bodem en klimaat, als overheid willen we deze teelt stimuleren, onder andere door deze op te nemen in de nieuwe ecoregeling. Hierin wordt van henneptelers, net als van alle agrariërs, meer gevraagd als men subsidies gericht op verduurzaming wil ontvangen. Dit is op Europees niveau besloten en heeft te maken met de grote uitdagingen op het gebied van onder andere het klimaat. Met de ecoregeling is een systeem ontworpen waarbij agrariërs die zorgen voor het landschap en ecosysteemdiensten leveren, beter beloond worden in termen van vergoedingen.

Zowel de nieuwe ecoregeling als het Zevende actieprogramma nitraatrichtlijn is nog in ontwikkeling, benadrukt het ministerie ‘om ze effectiever en specifieker te maken’. Als voorbeeld noemt ze het aanwijzen van rustgewassen: ‘Dit is iets wat onze aandacht heeft en waar we naar kijken om hier in de toekomst beter in te kunnen differentiëren’.

Ook de lijst van wintergewassen waarvoor een uitzondering geldt, is nog niet definitief. Voor hierover een beslissing valt kan iedereen, dus ook de vezelhenneptelers, gewassen aandragen die niet op de lijst staan, maar daar wel thuishoren. Als hun argumentatie ‘als voldoende wordt ingeschat’, wordt de lijst aangepast, aldus het ministerie.’

Zeker die laatste, uitgelichte paragraaf is hier belangrijk.

Cannabinoïden Adviesbureau Nederland in gesprek met betrokken ministeries

Aan de telefoon gaf August de Loor, voorzitter van het Cannabinoïden Adviesbureau Nederland (CAN), aan dat het CAN aanstuurt op een rondetafelgesprek met de betrokken ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW), om de industrie te redden. Het CAN is immers al in gesprek met VWS om CBD uit de de Opiumwet en in de Warenwet te krijgen. Maar dat is pas zinvol, als er natuurlijk nog steeds vezelhennep gekweekt kan worden.