Landbouwministerie verhoogt subsidie voor vezelhennep teelt in 2024, HempFlax juicht toe

De positieve wijziging in de eco-regeling van 2024 door het ministerie van Landbouw geeft een boost aan de duurzame hennepteelt.

0
CANN Single Cut V1 hennep combine
Foto via CANN/HempFlax
- Advertentie -

Op 21 september heeft het ministerie van Landbouw aangekondigd dat het de subsidiewaarden voor eco-activiteiten in 2024 zal veranderen. HempFlax verwelkomt in een persbericht, dat met ons is gedeeld, deze beslissing van het ministerie om de subsidiebedragen voor de teelt van vezelgewas aanzienlijk te verhogen.

Verhoging van Subsidies voor Vezelgewas in 2024

Het ministerie van Landbouw heeft recentelijk aangekondigd dat het de financiële ondersteuning voor de teelt van vezelgewassen in 2024 zal herzien. HempFlax heeft in een persbericht al met enthousiasme gereageerd op deze wijzigingen.

Het ministerie heeft besloten om de subsidiebedragen voor de teelt van “vezelgewas” aanzienlijk te verhogen, met name voor regio 1 en regio 2. Voor regio 1 wordt het subsidiebedrag verhoogd naar €720 per hectare, een aanzienlijke stijging ten opzichte van het voorgaande bedrag van €129. In regio 2 wordt het subsidiebedrag verhoogd naar €390 per hectare, vergeleken met het vorige bedrag van €298. Het totaal aantal punten dat kan worden behaald voor deze teelt blijft ongewijzigd op 17, het hoogste aantal punten binnen de hoofdteeltmaatregelen.

Deze positieve wijzigingen in de subsidiewaarden worden gezien als een erkenning van de waarde van vezelhennepteelt binnen de eco-regeling. Vezelhennep wordt geteeld zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en heeft een lage bemestingsbehoefte. Bovendien draagt het bij aan de verduurzaming van akkerbouwbedrijven door middel van teeltrotatie, wat op een relatief eenvoudige manier bijdraagt aan een milieuvriendelijke landbouwpraktijk.

Duurzame Kenmerken van Vezelhennep Geëerd

Vezelgewassen zoals hennep en vlas staan momenteel in de schijnwerpers vanwege hun potentieel om klimaatverandering tegen te gaan.

Tijdens de groei absorberen deze planten aanzienlijke hoeveelheden koolstofdioxide (CO2), en wanneer ze als bouwmateriaal worden gebruikt, wordt deze CO2 langdurig opgeslagen.

HempFlax waardeert verschillende overheidsinitiatieven ter bevordering van het gebruik van biobased bouwmaterialen, zoals hennepisolatie. De wijzigingen in de eco-regeling onderstrepen de waarde van duurzame landbouwpraktijken zoals die van HempFlax.

HempFlax: Voorbereid op toenemende vraag naar duurzame hennepproduchten

HempFlax heeft het afgelopen jaar aanzienlijke investeringen gedaan in de modernisering en uitbreiding van de productiecapaciteit in Oude Pekela. Hiermee is HempFlax goed gepositioneerd om te voldoen aan de verwachte stijging in de vraag naar duurzame hennepproducten schrijven zei in het persbericht.

Naast de vezelproductie in Oude Pekela heeft HempFlax ook een akkerbouwbedrijf met vezelproductie in Roemenië. De vezels worden verwerkt tot biobased isolatiemateriaal bij HempFlax Building Solutions GmbH in Duitsland. Dankzij de meerderheidsparticipatie van Kingspan in deze fabriek, met hun uitgebreide ontwikkelingsafdeling en krachtig verkoopnetwerk, wordt de verdere ontwikkeling van hennep bouwmaterialen ondersteund. Kingspan staat wereldwijd bekend als marktleider op het gebied van geavanceerde isolatie- en bouwschiloplossingen.

Om aan de verwachte groei in de vraag te kunnen voldoen, is een significante uitbreiding van het teeltareaal voor 2024 noodzakelijk. Dankzij de aanpassingen in de eco-regeling is HempFlax nu nog beter in staat om deze groei te ondersteunen. Voor geïnteresseerde akkerbouwers biedt HempFlax mogelijkheden in verschillende regio’s voor gegarandeerde afzet en een vlotte afhandeling van hun oogst.