Albert Dun: “Nieuwe initiatieven biobased bouwen gaan voorbij aan bestaande ketens”

Directeur Dun Agro: "Deze ketens bestaan al, maar daar wordt aan voorbijgegaan".

0
- Advertentie -

Albert Dun, directeur van Dun Agro sprak zich in een interview met Nieuwe Oogst vorige week zich uit over de noodzaak van samenwerking tussen nieuwe biobased bouwinitiatieven en bestaande vezelhennepverwerkers. Dun Agro, gevestigd in Oude Pekela, teelt en verwerkt momenteel 1.350 hectare vezelhennep en heeft plannen om de verwerkingscapaciteit uit te breiden naar 5.000 hectare.

Gemiste kansen: Waarom nieuwe biobased initiatieven niet bij bestaande verwerkers informeren

Dun benadrukt in het interview dat veel nieuwe initiatieven voor biobased bouwen nalaten om advies in te winnen bij bestaande vezelhennepverwerkers.

Hij wijt dit aan financiële prikkels, waarbij nieuwe initiatieven subsidie ontvangen zonder rekening te houden met bestaande biobased ketens.

Hierdoor ontstaat volgens hem onnodige overlap en verkeerde informatie.

Opschaling nodig voor succes: Dun pleit voor grotere verwerkingscapaciteit voor biobased grondstoffen

De directeur van Dun Agro benadrukte in het interview ook de noodzaak van opschaling in de industrie om volledig biobased grondstoffen rendabel te maken.

Hij stelt dat een minimale verwerkingscapaciteit van 5.000 hectare vereist is en pleit voor langdurige afzetgaranties om stabiliteit te waarborgen, vooral in tijden van bouwcrises.

Bijdrage aan klimaatneutraliteit: Vezelhennep als sleutel tot CO2-neutrale bouwmaterialen

Dun wijst in het interview op het potentieel van vezelhennep bij het realiseren van CO2-neutrale woningen en roept op tot een eerlijkere verdeling van CO2-rechten in de industrie. Hij benadrukt dat vezelhennepverwerkers alleen CO2-rechten kunnen claimen als ze de vezels aan de bouwsector verkopen. Dit, in combinatie met de eisen van het Klimaatakkoord, heeft geleid tot uitdagingen in de vezelhennepindustrie.

Wat betreft de financiële aspecten, merkt Dun op dat de huidige vergoedingen voor vezelhennepteelt niet concurrerend zijn met graanteelt, en dat recente beleidsmaatregelen zoals de ecoregeling binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid de sector hebben beïnvloed. Hij benadrukt de noodzaak van een eerlijker compensatie voor vezelgewassen en het belang van het omgaan met stikstofkwesties in de industrie.