Vezelhennep staat niet op lijst wintergewassen van ministerie van Landbouw

Juist de onvoorspelbaarheid van het roten maakt dat de hennepteelt op zand en löss in gevaar komt door de verplichting om voor 1 oktober een vanggewas te zaaien.

0
Eerste oogst van industriele hennep in Argentinie in 50 jaar 2
Bron: argentina.gob.ar
- Advertentie -

Het ministerie van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit heeft woensdagmiddag de lijsten met winterteelten en vanggewassen gepubliceerd. Op de winterteelt lijst ontbreekt echter de teelt van vezelhennep.

In een brief aan de Kamer erkent de minister dat er lange tijd veel onduidelijkheid is geweest over de lijsten. Echter is het woord ‘hennep’ niet te vinden in de kamerbrief.

Hoewel Teun de Jong van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) blij is dat cichorei op de lijst staat, is hij teleurgesteld dat consumptieaardappelen en hennep er niet op staan. De NAV had goede onderbouwing voor deze gewassen en begrijpt niet dat het ministerie hieraan voorbijgaat. “Je maakt het deze teelten nu heel erg moeilijk. Dat wordt een korte maar heftige oogstperiode”, aldus De Jong. Hij vervolgt: “Dit is geen boerenpraktijk. Het weer is de baas, dat is de praktijk.”

Hennepteelt op zand en löss in gevaar

Hennep wordt gepromoot voor biosbased bouwen, ook door de overheid. Juist de onvoorspelbaarheid van het roten maakt dat de hennepteelt op zand en löss in gevaar komt door de verplichting om voor 1 oktober een vanggewas te zaaien. “Juist nu er wordt aangedrongen op meer teelt van vezelhennep ten behoeve van biobased bouwen, wordt vanuit het ministerie de teelt zwaar benadeeld, zoniet onmogelijk gemaakt”, aldus De Jong.

De akkerbouwers die hennep verbouwen, voelen zich door het ontbreken van deze teelt op de lijst benadeeld en hebben aangegeven dat dit hun oogst in gevaar brengt. Het ministerie heeft nog niet gereageerd op de kritiek van de NAV.

Zo schrijf de NAV op hun website in een reactie: “De vraag die rest is wanneer het ministerie nu eens over gaat op integraal beleid, waarbij geen besluiten worden genomen op basis van één facet maar breder wordt gekeken naar de duurzaamheid onderaan de streep en de maatschappelijke behoefte aan bepaalde teelten. De NAV dringt er bij deze ook nogmaals op aan bij het ministerie om deze starre kalenderlandbouw af te schaffen in plaats van steeds vaker tot wet te bevorderen. Boeren hebben te maken met steeds grilliger klimaat en daar past kalenderlandbouw niet bij!”