Hempflax positief gestemd door toename vraag hennepvezels, ondanks verwachte terugval in areaal

Hempflax anticipeert op uitdagingen voor de vezelhennepindustrie met nieuwe teeltgebieden en lokale productie in opkomst.

0
Screenschot via YouTube
- Advertentie -

Hempflax verwacht dat het vezelhennepareaal dit seizoen met 10 procent zal terugvallen. Desondanks blijft het bedrijf positief gestemd over de toekomst van de industrie. Gerard Hosper, verantwoordelijk voor business development bij Hempflax, is ervan overtuigd dat het areaal uiteindelijk zal uitbreiden gaf hij aan in een interview met Nieuwe Oogst eerder deze maand. De steun van de overheid en de groeiende vraag naar biobased materialen in de bouwsector zijn factoren die bijdragen aan het optimisme binnen het bedrijf.

Diversificatie en ketensamenwerking: de sleutel tot groei

Voor Hempflax zijn de textielindustrie en de automotive belangrijke afzetkanalen naast biobased toepassingen. Het bedrijf streeft ernaar om alle componenten van de hennepplant zo hoogwaardig mogelijk te verwerken.

Vezels voor textiel hebben doorgaans de hoogste financiële waarde, terwijl het resterende hout wordt omgezet in strooisels voor dieren. Zelfs de overgebleven stof na het zeven van de vezels vindt toepassing in mestkorrels voor rozen.

Door diversificatie van de afzetkanalen en waardevermeerdering van alle productiestromen wil Hempflax een rendabel gewas realiseren.

Bouwsector biedt kansen voor biobased materialen

Hempflax ziet kansen in de bouwsector, waar de acceptatie van biobased materialen groeit. Het bedrijf profiteert van de steeds strengere CO2-uitstootbeperkingen die Europese wetgeving oplegt aan de traditionele bouwmaterialen. Vezelgewassen zoals hennep stoten geen CO2 uit, maar slaan het op.

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stimuleert bovendien biobased bouwen, wat extra momentum creëert voor de sector.

Hempflax ziet mogelijkheden voor verdere groei, mits de bouwsector biobased materialen omarmt en samenwerkingen aangaat met ervaren partijen.

Diversificatie naar nieuwe teeltgebieden en ketensamenwerking

Om de verwachte terugval in het vezelhennepareaal op te vangen, heeft Hempflax plannen om nieuwe teeltgebieden rondom Breda, in Limburg en in de driehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen op te zetten. Samenwerking met nieuwe ketenpartijen speelt hierbij een essentiële rol. Hempflax zal experimenteren met mobiele verwerking omdat deze regio’s te ver verwijderd zijn van de bestaande fabriek in Groningen.

In Limburg en de stedendriehoek werkt Hempflax samen met woningbouwers en loonwerkers. De loonwerkers zijn verantwoordelijk voor de teeltactiviteiten. In het grotere te beproeven gebied rondom Breda heeft Hempflax een samenwerking met een vastgoedpartij opgezet.

“Het idee is om lokale ketens te creëren en zo de oogst regionaal af te kunnen zetten. Hiervoor is een goede samenwerking in de hele keten nodig”

“Het idee is om lokale ketens te creëren en zo de oogst regionaal af te kunnen zetten. Hiervoor is een goede samenwerking in de hele keten nodig”, benadrukt Hosper. “De interesse in lokale productie groeit doordat mensen zich steeds meer bewust worden van het feit dat we niet alles zomaar van ver weg kunnen blijven halen.”

Hosper waardeert initiatieven zoals ‘Building Balance’, maar uit ook zijn kritische kanttekeningen. Binnen dit project worden op dertien verschillende locaties in Nederland biobased ketens opgezet, met als doel om in 2030 een oppervlakte van 50.000 hectare aan biobased gewassen te realiseren. Hempflax heeft zich reeds aangesloten bij ‘Building Balance’ en is bereid om hun expertise op het gebied van vezelhennepteelt en -verwerking in te brengen.

“We zijn open voor de mogelijkheid dat er oplossingen worden aangedragen die wij nog niet hebben gezien”, zegt Hosper. “Door ervaren partijen erbij te betrekken, kunnen we de versnelling en het succes van de ontwikkelingen verder bevorderen. Daarom delen we graag onze kennis en ervaring met de teelt en verwerking van vezelhennep.”

Ondanks de uitdagingen die de vezelhennepindustrie momenteel ondervindt, blijft Hempflax optimistisch over de toekomst. Het bedrijf ziet mogelijkheden voor groei en ontwikkeling, met name door samenwerkingen in de bouwsector en de uitbreiding naar nieuwe teeltgebieden. Hempflax is vastberaden om de voordelen van biobased materialen en de duurzaamheid van vezelhennep verder te benutten, met het oog op een veelbelovende toekomst voor de industrie.