GreenInclusive breidt activiteiten uit in Friesland in samenwerking met regionale partners

De samenwerking tussen GreenInclusive en lokale agrarische bedrijven stimuleert duurzame productie van vezelhennep als natuurlijke grondstof.

0
GreenInclusive hennepteelt Friesland
Screenshot via YouTube
- Advertentie -

GreenInclusive zet haar uitbreiding voort in de provincie Friesland. Het aantal agrariërs dat samenwerkt met GreenInclusive blijft gestaag groeien, en de verwachting is dat het productieareaal in de komende jaren verder zal toenemen berichtte het bedrijf op een nieuwsbericht op hun website begin vorige maand.

Om deze groei te verwezenlijken, is GreenInclusive een partnerschap aangegaan met prominente agrarische dienstverleners in de regio, waaronder Loonbedrijf De Jong uit Dijken, Okkema uit Easterein en Lageveen uit Nij Beets.

Bovendien wordt de bestaande samenwerking met De Samenwerking BV uit Elsloo verder geïntensiveerd.

Hoogwaardige dienstverlening en gezamenlijke organisatie van teeltactiviteiten

Dankzij de nieuwe partnerschappen kan er in Friesland hoogwaardige service en dienstverlening worden geboden aan agrariërs, waardoor de opschaling van de teelt van natuurlijke grondstoffen succesvol kan worden vormgegeven.

Het doel is om agrariërs zoveel mogelijk te ontzorgen en de teelt van vezelhennep gemakkelijk te integreren.

Belangrijke activiteiten zoals bemesting, zaaien, oogsten en transporteren van natuurlijke grondstoffen worden gezamenlijk georganiseerd, waardoor efficiëntie en kwaliteit worden gewaarborgd.

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid centraal in partnerschap met regionale bedrijven

GreenInclusive heeft bewust gekozen voor de samenwerking met Loonbedrijf De Jong, Okkema, Lageveen en De Samenwerking BV, vanwege hun sterke inzet om de eigen ecologische voetafdruk structureel en substantieel te verlagen. Een belangrijk aspect hierbij is het gebruik van HVO100, een brandstof geproduceerd door het Friese bedrijf Wiersma Future Fuels uit Oudehaske. Deze brandstof, vervaardigd uit afval- en reststromen, minimaliseert de uitstoot van schadelijke emissies zoals CO2 en NOx.

Dit partnerschap biedt agrariërs de mogelijkheid om natuurlijke grondstoffen te telen zonder eigen investeringen, waarbij zij een aanvullende CO2-toeslag ontvangen. Voor de samenwerkingspartners betekenen deze afspraken dat zij op een verantwoorde manier investeringen kunnen doen, zoals in nieuwe technologie, machinerie en het opleiden van vakmensen. Hierdoor blijven zij een belangrijke rol vervullen binnen de agrarische sector.