Lees hier de Nederlandse inbreng over WHO advies m.b.t. cannabis en CBD bij de UNODC

Hier te lezen de Nederlandse inbreng door Jan Rinzema in Wenen bij de UNODC over het WHO advies om de drugsverdragen voor cannabis en CBD aan te passen.

0
- Advertentie -

We hebben de WHO aan onze kant sinds kort. De drugsorganisatie van de Verenigde Naties adviseerde namelijk al begin 2019 om cannabis van Lijst IV van de VN drugsverdragen te halen en producten met cannabidiol (CBD) en minder dan 0,2 procent THC helemaal te schrappen.

De Europese Commissie daarentegen is er nog niet over uit. In juli werd bekend dat het voorlopig standpunt van de Europese Commissie is: CBD is drugs, niet Novel Food. Het uitlekken daarvan evenals met wat er vergelijkbaar in de VS speelt, zorgden ervoor dat organisaties wereldwijd een statement maakten: hennep is agrarisch product, niet een drug.

WHO: haal cannabis van Lijst IV van de VN drugsverdragen, CBD met 0,2 procent THC helemaal schrappen van drugsverdragen

Maar goed, de WHO adviseert dus de VN en hun drugstak de UNODC. Het advies werd dan eindelijk 8 oktober besproken. Lees hier de bijdragen van alle landen in het Engels.

De Nederlandse inbreng hebben we alvast vrij voor je vertaald en die was gedaan door Jan Rinzema, de nieuwe verantwoordelijke in de Nederlandse missie in Wenen (daar zetelt de UNODC) voor drugs & crime kwesties. Hij presenteert de Nederlandse inbreng voorbereid door de ministeries, zo werkt dat bij de VN laat Martin Jelsma weten op Twitter. Een goed verhaal, zoals je hieronder zult kunnen lezen onder de Tweet.

Nederlandse inbreng door Jan Rinzema over WHO advies bij UNODC in Wenen

Mijnheer de voorzitter, in aanvulling op wat er is gezegd, maken we namens de Europese Unie en de lidstaten waar Nederland zich uiteraard bij aansluit, van deze gelegenheid gebruik om onze krachtige steun uit te spreken voor de rol die de WHO speelt in het internationale drugscontrolesysteem. Het WHO-deskundigencomité voor drugsverslaving bestaat uit onafhankelijke, zorgvuldig gescreende en hoog aangeschreven experts op het gebied van gezondheid en middelengebruik, de aanbevelingen zijn gebaseerd op gedegen wetenschappelijk bewijs en voldoen aan nauwkeurige en gevestigde procedures. Het gezamenlijke doel is om effectief te zijn bij het aanpakken van de wereldwijde drugssituatie.

Toen cannabis onder de conventie van 1961 werd geplaatst, was er beperkte kennis over de cannabisplant, de verschillende verbindingen en gezondheidseffecten

De beste manier om effectiviteit te bereiken, is door ons drugsbeleid en onze regels te baseren op bewijs, inclusief bewijs over de risico’s en voordelen voor gebruikers of patiënten. De WHO is het best gepositioneerd om ons de begeleiding te geven die we nodig hebben om de conventies bij te werken, om de huidige wetenschappelijke inzichten weer te geven. We willen de INCB bedanken voor haar analyse van de impact van de WHO-aanbevelingen op de controlevereisten van het internationale drugcontrolesysteem.We zijn het met de INCB eens dat een gemeenschappelijk begrip van de toepasselijke beheersmaatregelen essentieel is. De huidige discussies laten zien dat dit een uitdaging kan zijn. Vanwege de indeling van gereguleerde stoffen in verschillende schema’s onder verschillende verdragen.

(…)het bewijs [bevestigt de therapeutische effecten van medicinale cannabis(…)

Toen cannabis onder de Single Convention on Narcotic Drugs van 1961 werd geplaatst, was er beperkte kennis over de cannabisplant, de verschillende verbindingen en gezondheidseffecten. Hoewel we vandaag de dag nog steeds voor uitdagingen staan ​​bij het onderzoeken van cannabis, vooral met betrekking tot klinische proeven, bevestigt het bewijs de therapeutische effecten van medicinale cannabis. Nederland wil graag zijn ervaringen delen als een van de landen waar cannabis voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden wordt verbouwd. Sinds 2003 is gecultiveerde cannabis van farmaceutische kwaliteit op recept verkrijgbaar voor patiënten in overeenstemming met de conventies. We hebben een kantoor voor medicinale cannabis, dat onder het ministerie van Volksgezondheid valt. Het Bureau zorgt voor de constante kwaliteit en beschikbaarheid, controleert het distributieproces en voorkomt lekkage naar de criminele circuits. Ervaring in Nederland toont een hoge mate van therapeutische voldoening bij het gebruik van medicinale cannabis, vooral voor pijnverlichting.

Ervaring in Nederland toont een hoge mate van therapeutische voldoening bij het gebruik van medicinale cannabis, vooral voor pijnverlichting

Gezien de veelbelovende resultaten van internationaal onderzoek naar de voordelen voor patiënten tot nu toe, en ook gezien de mening van de miljoenen patiënten die geen goede toegang hebben tot gecontroleerde medicijnen om pijn te verlichten of epilepsie te behandelen, vinden we het essentieel dat er meer onderzoek op dit gebied, zodat we kunnen bepalen of cannabis en aan cannabis gerelateerde stoffen het verdienen om in de toekomst deel uit te maken van de medische tas van elke dokter. In dat opzicht zijn er momenteel belemmeringen. Als lidstaat van de CND hebben we de plicht om belemmeringen aan te pakken. We zijn ons niet bewust van het belang van het beheersen van de illegale consumptieproductie en de handel in concepten van gereguleerde stoffen.

We zijn echter van mening dat we het juiste evenwicht moeten vinden tussen controle en het waarborgen van toegang tot en beschikbaarheid van gereguleerde stoffen voor medische en wetenschappelijke doeleinden.

De aanbevelingen van de WHO die we hier vandaag bespreken, dragen bij aan het vinden van dit evenwicht. Heel erg bedankt voorzitter.