EFSA: CBD Novel Food aanvragen in de wacht in afwachting onderzoek

De wetenschappers van de EFSA kunnen momenteel de veiligheid van cannabidiol (CBD) als Novel Food niet vaststellen vanwege ontbrekende gegevens en onzekerheden over mogelijke gevaren die verband houden met de inname van CBD.

0
- Advertentie -

Wetenschappers van het EFSA, de afkorting van de European Food and Safety Authority, zitten in hun maag met CBD en de Novel Food status. De Europese Commissie is van mening dat CBD kwalificeert als een Novel Food op voorwaarde dat het voldoet aan de voorwaarden van de EU-wetgeving inzake Novel Food. Na de indiening van talrijke aanvragen voor CBD onder de nieuwe voedingsmiddelenverordening, heeft de Commissie de EFSA gevraagd haar mening te geven over de vraag of CBD-consumptie veilig is voor mensen.

Ontbrekende gegevens en onzekerheden over Cannabidiol (CBD)

Het panel van deskundigen van de EFSA over voeding, nieuwe voedingsmiddelen en voedselallergenen (NDA) heeft 19 aanvragen ontvangen voor CBD als nieuw voedingsmiddel, en er staan ​​er nog meer op stapel. Tenminste vijf zijn al gevalideerd.

“(…)vele lacunes in de gegevens over deze gezondheidseffecten moeten worden opgevuld voordat deze evaluaties kunnen doorgaan(…)”

Voorzitter van het NDA-panel, prof. Dominique Turck, liet eerder deze week weten: “We hebben verschillende gevaren geïdentificeerd die verband houden met de inname van CBD en hebben vastgesteld dat de vele lacunes in de gegevens over deze gezondheidseffecten moeten worden opgevuld voordat deze evaluaties kunnen doorgaan. Het is belangrijk om op dit punt te benadrukken dat we niet hebben geconcludeerd dat CBD onveilig is als voedsel.”

Voor wie niet weet wat lacunes zijn overigens, volgens het woordenboek is het ‘iets dat ontbreekt’.

Er zouden onvoldoende gegevens zijn over het effect van CBD op de lever, het maagdarmkanaal, het endocriene systeem, het zenuwstelsel en op het psychisch welzijn van mensen.

Studies bij dieren zouden ‘significante nadelige effecten’ laten zien, aldus het EFSA, vooral met betrekking tot de voortplanting. Het is belangrijk om vast te stellen of deze effecten ook bij mensen worden waargenomen.

Ondersteuning aan Novel Food aanvragers

Ana Afonso, Hoofd Voeding en Voedselinnovatie bij EFSA, verklaarde: “De klok stilzetten bij een beoordeling van Novel Food aanvragen is niet ongebruikelijk wanneer informatie ontbreekt. Het is de verantwoordelijkheid van aanvragers om lacunes in de gegevens op te vullen. We zijn met hen in gesprek om uit te leggen hoe de aanvullende informatie kan worden verstrekt om de onzekerheden weg te nemen.”

Als onderdeel van de follow-up houdt de EFSA een infosessie die openstaat voor aanvragers en andere groepen of individuen die geïnteresseerd zijn in deze kwestie en meer in het algemeen over nieuwe voedingsmiddelen. Het online evenement vindt plaats op 28 juni, waarvoor je om deel te nemen moet aanmelden.